Bilder vom Maserati MC12 – Maserati Corsa 12-Zylinder.